Amare | The Hague

Design – realisation: 2015-2019

In collaboration with: NOAHH

Design: Cultural building

Location: Spui, The Hague

Client: Consortium Boele van Eesteren B.V. & Visser en Smit bouw B.V. (Cadanz)

Team: Jo Coenen | Thomas Offermans | Laurens Cobben | Xenofon Moraitis | Luciënne Bregman | Willem Lucassen | Mark Haenen | Cas Bonnema | Eline Blom | Anne-Sophie Kortman | Guido Schot | Domenico Nava | Wouter Hagers | Yuri Buteijn | Paulos Kinfu | Javier Pinazo | Cees van Giessen | Jeroen Sprangers | Sada Shirafuji  | Cristina Bestebreurtje.

 

Stedenbouwkundige hoofdopzet

 

Amare is onderdeel van het zogenaamde Spuikwartier in Den Haag, het sluitstuk van de route tussen het Centraal station en het Spuiplein; aan dat plein ligt het andere brandpunt, de Nieuwe Kerk. Een visie op dit stadsdeel bleek onmisbaar voor het slagen van het cultuur- en onderwijsgebouw en was daarom onderdeel van het project dat ons team van de Gemeente Den Haag mocht uitwerken; naast Amare bestond het project uit 60.000m2 aan woningen en de aangrenzende openbare ruimte.

Onze visie is niet de eerste. De afgelopen decennia zijn er diverse ideeën over dit stadsdeel ontwikkeld, maar die waren gebaseerd op een eerdere, nu achterhaalde situatie. De nieuwe situatie is ontstaan doordat de gemeente Den Haag het voormalige Lucent Danstheater en het leegstaande ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken onderdeel van het plangebied heeft gemaakt. Daardoor is de context gecreëerd om de doorsteek naar het Spuiplein op een coherente manier vorm te geven.

Dit nieuwe stedelijke gebied is een volwaardige aanvulling op het klassieke patroon van straten en pleinen in de directe omgeving. Belangrijke aandachtspunten waren: het doorzetten van de reeks stedelijke kamers in en nabij de prominente gebouwen aan de Turfmarkt, van het Anna van Buerenplein tot aan het Rabbijn van Maarsenplein aan de andere kant van de Nieuwe Kerk; een logische voortzetting van de hoogbouw die parallel aan de Turfmarkt en de Schedeldoekshaven gepositioneerd is; het herstel van de relatie tussen de achterstallige Rivierenbuurt en het stadsdeel met het Plein en het Binnenhof ten noorden van Amare.

Laatstgenoemde is bereikt door de geleding van het Stadhuis door te zetten in de straten en stegen rondom Amare, maar ook door de verbindingen erdoorheen. Amare wordt nu letterlijk een kruispunt van verschillende ingrediënten en personen van de stad Den Haag. Dat kruispunt krijgt gestalte in het gebouw door zijn twee hoofdentrees en de daar loodrecht op ontworpen route die via het multifunctionele garderobe- en vergadergebied, via het in de toekomst nog te bouwen stadsbalkon met zijn ruimhartige trappen aankomt op de Schedeldoekshaven en dus de Rivierenbuurt. Het gebouw kan nu in alle richtingen worden doorkruist en zorgt zo voor optimale verbindingen.